/> Таджикские песни скачать бесплатно
Musiqi.Tj
Низомчон Азимов - Туйёна 2018 | Nizomjon Azimov - Tuyona 2018 
Низомчон Азимов - Дилбараки ман 2018 | Nizomjon Azimov - Dilbaraki man 2018 
Эмом Али - Бевафо 2018 | Emom Ali - Bevafo 2018 
Кобилчон Охонов - Чилва намо 2018 | Qobiljon Okhonov - Jilva namo 2018 
Ахлиддини Фахриддин - Сурудхои нав 2018 | Ahliddini Fakhriddin - New song`s 2018 
Ситораи Кароматулло - Ту биё 2018 | Sitorai Karomatullo - Tu biyo 2018 
Ситораи Кароматулло - Рангоранг 2018 | Sitorai Karomatullo - Rangorang 2018 
Чонибек Муродов - Падар | Jonibek Murodov - Padar 
Нозими Юсуфзод - Талабгор 2018 | Nozimi Yusufzod - Talabgor 2018 
Нозими Юсуфзод - Бухорои 2018 | Nozimi Yusufzod - Buhoroi 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 131 Вперед